HYPNÓZA

Hypnóza je zvláštní psychický stav, který se někdy podobá spánku a je uměle navozený druhou osobou. K hlavním rysům hypnózy patří zvýšená sugestibilita, tj,. zvýšená vnímavost k sugescím. Do mysli hypnotizovaného nelze vložit pokyny, které by odporovaly jeho morálnímu cítění. Způsobů jak uvézt někoho do hypnózy je více. Vhodný způsob uvedení do hypnózy vždy probírám s klientem.

Možnosti užití hypnózy:

  • Jako velmi užitečné vidím užití hypnózy při tlumení bolesti. V hypnóze je možné tlumit bolest tak, aby mohl být proveden např. nějaký bolestivý lékařský zákrok. Dobré jsou zkušenosti se znecitlivěním v oblasti zubního lékařství, kde nemusí být aplikována injekční anestezie. Některé ženy se rovněž zajímají i o možnosti provedení porodu v hypnóze, kde se rovněž dají velmi účinně tlumit bolestivé procesy. Dalo by se říct, že hypnóza je užitečná všude tam, kde „něco“ bolí.
  • V hypnóze lze rovněž zpracovat některá dlouhodobá traumata a problémy tak, aby se jimi již člověk nemusel zabývat.
  • Další důležitou oblastí je podpora při závislostech na alkoholu, tabáku a jiných návykových látkách, vč. gamblerství.
  • Výrazné úspěchy se dostavují i u tzv. neurotických obtížích, kam patří zejména bolesti hlavy, nespavost.
  • Hypnózu lze s úspěchem použít i u poruch nálady, třeba u dnes tak rozšířené deprese.
  • Vděčným objektem hypnotického působení jsou různé fobie a nepřiměřený strach.
  • Různá kožní onemocnění lze rovněž ovlivňovat pomocí hypnózy, zejména různé ekzémy, bradavice apod.
  • Redukce váhy (hubnutí) a formování těla (zvětšování prsou apod.)

Mezi okrajové užití hypnózy patří oblasti podpory a rozvoje učení, kde jde zejména o podporu při osvojování nových vědomostí a také schopností snadnějšího vybavení ve zkouškové situaci.

Ordinační hodiny
Pondělí 8.00-12.00 12.30-17.00
Úterý 8.00-12.00 12.30-17.00
Středa 8.30-12.00 12.30-17.00
Čtvrtek 8.30-12.00 12.30-17.00
Pátek 8.00-12.00 12.30-15.00