HRAZENÁ PÉČE

Z veřejného zdravotního pojištění je plně hrazena většina psychodiagnostických a psychoterapeutických služeb. K nim patří především:

Komplexní a cílené psychologické vyšetření, např. vyšetření tzv. kognitivních funkcí (intelekt, paměť, pozornost), osobnosti, organicity (postižení CNS), afektivity (poruchy nálady) atd.

Psychoterapie krátkodobá i systematická dlouhodobá, a to především individuální (v případě zájmu a naplnění lze realizovat i párovou, případně skupinovou)

Krizová intervence

Podpůrné, edukační a terapeutické skupiny pro partnery či příbuzné nemocných, rodičovské skupiny atd. (realizováno v případě zájmu a naplnění)

!!! Pro plnou úhradu péče ze zdravotního pojištění je nezbytné přinést si ŽÁDANKU od vašeho praktického lékaře, psychiatra či jiného specialisty. Žádanka je formulář či list papíru, na kterém jsou vaše základní údaje, stručné doporučení (např. „Žádám o psychologické vyšetření + specifikace, co má být vyšetřeno“ nebo „Doporučuji psychoterapii“) a razítko lékaře.

Tento administrativní úkon je stanoven zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

V současné době budou bezplatně ošetřeni klienti těchto zdravotních pojišťoven:

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
VOZPVojenská zdravotní pojišťovna201
ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
OZP Oborová zdravotní pojišťovna 207
ZPMVČR Zdravotní poj. Ministerstva vnitra 211
RBPRevírní bratrská pokladna213
Ordinační hodiny
Pondělí 8.00-12.00 12.30-17.00
Úterý 8.00-12.00 12.30-17.00
Středa 8.30-12.00 12.30-17.00
Čtvrtek 8.30-12.00 12.30-17.00
Pátek 8.00-12.00 12.30-15.00