PRO LÉKAŘE

Podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění je nezbytné, aby měl pacient či klient požadující jakoukoli psychologickou péči (vyšetření nebo psychoterapii) žádanku - ta umožňuje, aby mohly být tyto výkony řádně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Prosím proto o vaši laskavou spolupráci.

V žádance by mělo být především specifikováno, co pacient požaduje, nebo co mu doporučujete, a to ve dvou základních kategoriích, které určují podobu a výkony následné psychologické péče:

1. "Žádám o psychoterapii." NEBO 2. "Žádám o psychologické vyšetření."

Univerzální variantou potom je např. "Žádám o psychol. vyšetření a následné psychoterapeutické vedení."

Další specifikace je již dobrovolná a řídí se konkrétními požadavky vašeho zdravotnického zařízení nebo pacienta (vyšetření paměti, intelektu, osobnosti... psychoterapeutické vedení kvůli úzkostem, partnerským problémům atd. atp.).

Standardní součástí platné žádanky jsou potom vyplněné údaje: kód pojišťovny, vaše IČP, odbornost, datum odeslání, jméno a příjmení pacienta, číslo pojišťence, základní dg. a vaše razítko.

Věřím, že tyto informace nechápete jako poučování nebo navyšování požadavků na již tak dost náročnou zdravotnickou administrativu, ale že naopak povedou k usnadnění naší spolupráce, zjednodušení profesní komunikace a ke vzájemné spokojenosti.

Ordinační hodiny
Pondělí 8.00-12.00 12.30-17.00
Úterý 8.00-12.00 12.30-17.00
Středa 8.30-12.00 12.30-17.00
Čtvrtek 8.30-12.00 12.30-17.00
Pátek 8.00-12.00 12.30-15.00